Obrasci – Račun – Faktura – Otpremnica – Otkupni list

Ovde možete besplatno preuzeti obrasce sa formulama u .xlsx formatu. Obrasce je moguće prilagoditi specifičnim potrebama ili ubaciti logo firme. Račun za male poreske obveznike koji nisu u sistemu pdv-a po članu 33. Zakona o PDV: Račun-faktura bez PDV za robu i usluge Račun-faktura bez PDV za usluge Račun-faktura bez PDV za robu i usluge …

Pročitajte više

Obrasci – Prodaja komisione robe

Besplatno preuzimanje obrazaca sa formulama u xlsx i docx formatu Prijemni – evidencioni list komisione robe – Obrazac KR Dnevni izveštaj o prijemu robe na komisionu prodaju od komitenata fizičkih lica – Obrazac KRI (pdf) Evidencija prodate, isplaćene i vraćene komisione robe – Obrazac KR-1 Dnevni izveštaj isplaćene i vraćene robe komitentima – fizičkim licima – …

Pročitajte više

MojKnjigovođa.rs koristi kolačiće kako bi pružio najbolje iskustvo svakom korisniku naših internet stranica. Nastavkom korišćenja našeg web sajta, slažete se sa upotrebom kolačića (Cookies). Više informacija ovde.

MojKnjigovođa.rs koristi kolačiće kako bi pružio najbolje iskustvo svakom korisniku naših internet stranica. Nastavkom korišćenja našeg web sajta, slažete se sa upotrebom kolačića (Cookies). Više informacija ovde.