Obrasci – Prodaja komisione robe

Besplatno preuzimanje obrazaca sa formulama u xlsx i docx formatu

Izvod iz propisa:

Pravilnik o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva (“Službeni glasnik RS” br. 140/04)

2.8. Sastavljanje evidencije KR – Evidencioni list komisione robe

Član 12.

Evidenciju KR – Evidencioni list komisione robe, vode radnje koje su registrovane i vrše komisione poslove u oblasti prometa robe (u daljem tekstu: komisionar).
Komisionar otvara evidenciju KR za svakog vlasnika robe ( u daljem tekstu:komitenta) i numeriše je rednim brojem hronološki, prema prijemu robe od komitenta.
Evidencija KR sadrži podatke o vrsti, količini i vrednosti robe koju prodaje komisionar, iznos prodajne vrednosti koja pripada komitentu kao i iznos koji pripada komisionaru.

U obrazac evidencije KR, podaci se unose na sledeći način:

1) u kolonu 1 – redni broj proizvoda – robe koju je komitent predao komisionaru radi prodaje;
2) u kolonu 2 – naziv robe;
3) u kolonu 3 – datum prijema robe;
4) u kolonu 4 – jedinica mere za robu koja je primljena u komisionu prodaju (kilogram, metar, komad i dr.);
5) u kolonu 5 – količina primljene robe;
6) u kolonu 6 – vrednost koja pripada komitentu po jedinici proizvoda bez PDV (kolona 6), i za iznos ukupne količine (kolona 7); iznos iz kolone 7 knjiži se u kolonu 12 poslovne knjige PK – 1;
7) u kolonu 8 – iznos koji od vrednosti prodate robe pripada komisionaru (komisiona provizija-dodata vrednost); ovaj iznos knjiži se u koloni 14 poslovne knjige PK-1;
8) u kolonu 9 – iznos obračunatog PDV koji se dobija kada se na zbir iznosa iz kol. 7 i 8 primeni propisana stopa PDV za taj proizvod; iznos iz ove kolone knjiži se u koloni 15 poslovne knjige PK-1;
9) u kolonu 10 – prodajna vrednost robe koju čini zbir kolona 7- 9;
10) u kolonu 11 – cena po jedinici proizvoda sa PDV, koja se dobija kada se iznos iz kolone 10 podeli sa iznosom iz kolone 5; iznos iz ove kolone knjiži se u koloni 16 poslovne knjige PK-1.

Prodata, isplaćena i vraćena komisiona roba evidentira se na Obrazcu KR-1.

Po izvršenom povraćaju i evidenciji neprodate robe, vrednosne podatke te robe komisionar unosi u poslovnu knjigu PK-1 (kolone 12, 14, 15 i 16 zaokruživanjem tih iznosa, kao znak storna i te zaokružene iznose oduzima od zbira podataka iz ovih kolona; na isti način se postupa i prilikom promene cene robe od strane komintenta.

Obrazac evidencije KR popunjava se u dva primerka, od kojih se kopija uručuje komitentu, a komisionar zadržava original za svoje potrebe.

Za otvaranje obrazaca u xlsx i docx formatu preporučujemo srpske ili engleske jezičke verzije besplatnih programa OpenOffice.org ili LibreOffice. Naravno obrasce možete otvoriti i sa Microsoft Office paketom odnosno Microsoft Excel-om.

MojKnjigovođa.rs koristi kolačiće kako bi pružio najbolje iskustvo svakom korisniku naših internet stranica. Nastavkom korišćenja našeg web sajta, slažete se sa upotrebom kolačića (Cookies). Više informacija ovde.

MojKnjigovođa.rs koristi kolačiće kako bi pružio najbolje iskustvo svakom korisniku naših internet stranica. Nastavkom korišćenja našeg web sajta, slažete se sa upotrebom kolačića (Cookies). Više informacija ovde.