Zaštita podataka

1.RUKOVALAC PODACIMA

KONTROL agencija za poslovne usluge, sa sedištem na adresi Alekse Šantića 57, 21000 Novi Sad, Srbija (u daljem tekstu: „KONTROL” ili „Agencija”) je svesna značaja zaštite podataka o ličnosti, pristupa zaštiti podataka o ličnosti ozbiljno i shvata da je zaštita podataka o ličnosti od izuzetnog značaja za Vas.

Stoga, kao rukovalac podacima o ličnosti, sačinili smo ovu Politiku privatnosti kako bi obrada Vaših podataka bila transparentna i razumljiva. Ova Politika privatnosti objašnjava način na koji prikupljamo, delimo i koristimo Vaše lične podatke, kao i načine na koje možete ostvariti svoja prava na privatnost.

Ova Politika privatnosti primenjuje se na:

 • sva lica koja pristupaju našem sajtu na adresi MojKnjigovodja.rs („Sajt”) ili poddomenima ovog sajta,
 • lica koja nam pošalju upit putem Sajta,
 • lica koja nas angažuju za pružanje usluga i postanu naši klijenti,
 • lica koja se prijave za naš Newsletter ili druga obaveštenja,
 • lica koja se prijave za radno mesto.

Molimo Vas da pročitate ovu Politiku privatnosti budući da ona, zajedno sa našim Uslovima korišćenja i Politikom upotrebe kolačića, sačinjava celokupan ugovor koji se odnosi na Vas.

Pojmovi koji nisu definisani u ovoj Politici privatnosti, imaju isto značenje kao i pojmovi definisani u Uslovima korišćenja.

Za sva pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na info@mojknjigovodja.rs.

2. PODACI O LIČNOSTI KOJE PRIKUPLJAMO

2.1. Podaci o ličnosti koje prikupljamo od Vas

U zavisnosti od toga kako koristite naš Sajt ili Usluge, informacije koje možemo prikupiti o Vama mogu biti sledeće:

A: Podaci o ličnosti koje dobrovoljno delite sa nama

 • informacije koje odlučite da podelite sa nama, u Vašem upitu na našem kontakt formularu ili drugim putem,
 • informacije koje odlučite da podelite sa nama prijavljivanjem za naš Newsletter ili obaveštenja,
 • informacije koje odlučite da podelite sa nama tokom procesa prijave za radno mesto,
 • informacije koje odlučite da podelite sa tokom pružanja usluga.

Ukoliko nas kontaktirate direktno putem Kontakt stranice ili pošaljete upit na info@mojknjigovodja.rs ili bilo koji drugi email koji je vezan za ovaj domen ili koji je dostupan na Sajtu, ili podelite sa nama informacije tokom telefonskog razgovora ili preko društvenih mreža, možemo dobiti informacije o Vašem imenu, email adresi, kućnoj ili poslovnoj adresi, telefonu, Vaše zvanje ili ime poslodavca, sadržaj poruka ili priloga koje nam dostavite ili bilo koje druge informacije koje odlučite da podelite sa nama.

Ukoliko nas kontaktirate tokom procesa prijave za radno mesto, tražićemo od Vas da pošaljete svoju radnu biografiju i motivaciono pismo. Prilikom prijave za obavljanje pripravničkog staža ili zaposlenja kod nas, možemo Vam postaviti pitanja o Vašem profesionalnom životu koja mogu biti značajna za Vašu buduću poziciju. KONTROL koristi Vaše lične podatke kako bismo uskladili Vaše veštine, iskustvo i obrazovanje sa specifičnim pozicijama koje nudi naša agencija. Ove informacije se prosleđuju licima koja odlučuju o procesu zapošljavanja ili osobama uključenim u proces zapošljavanja, koje potom donose odluku o tome da li će Vas pozvati na razgovor. KONTROL će prikupiti dodatne informacije od Vas ukoliko budete pozvani na razgovor (ili ekvivalentno), kao i u narednim fazama procesa.

Ukoliko angažujete KONTROL, možemo vas zamoliti da dostavite druge lične podatke koji nisu gore navedeni, a koji su neophodni za pružanje Usluga. Obično će biti jasno koji su to lični podaci koje prikupljamo i u koju svrhu. Na primer, prikupićemo kontakt informacije (adresu za prijem pošte, email adresu i broj telefona), podatke koji se tiču brojeva računa i identifikacione podatke. U svim drugim slučajevima, u kojim svrha prikupljanja ličnih podataka nije očigledna, biće Vam naznačeno kada će se od Vas tražiti da dostavite svoje lične podatke.

Kada se prijavljujete na naš Newsletter ili obaveštenja, neophodno je da podelite svoju email adresu sa nama. Možete odlučiti da podelite sa nama druge podatke o ličnosti, kao što su Vaše ime ili organizacija za koju radite, ali to nije neophodno.

B: Podaci o ličnosti koje prikupljamo automatski

Kada posetite naš Sajt, KONTROL može automatski da prikupi pojedine podatke o ličnosti sa Vašeg uređaja.

Preciznije, informacije koje prikupljamo automatski mogu uključivati informacije kao što su IP adresa, vrsta uređaja, jedinstveni identifikacioni broj uređaja, vrsta pretraživača, operativni sistem i šira geografska lokacija (npr. lokacija na nivou države ili grada). Takođe, možemo da prikupljamo informacije o tome kako se Vaš uređaj ponaša na našem Sajtu, uključujući i stranice kojima ste pristupili i linkove na koje ste kliknuli.

Prikupljanje ovih informacija nam omogućava da bolje razumemo posetioce koji dolaze na naš Sajt, odakle dolaze i koji sadržaj na našem Sajtu ih zanima.

Ove informacije se prvenstveno prikupljaju pomoću kolačića i sličnih tehnologija praćenja, kao što je objašnjeno u našoj Politici upotrebe kolačića.

2.2. Podaci o ličnosti koje prikupljamo o Vama od trećih lica

Ponekad, može se desiti da dobijemo Vaše podatke o ličnosti bez da nam Vi direktno date takve podatke.

Ukoliko ste Kandidat za zaposlenje u KONTROL, informacije o Vama možemo dobiti:

 • Od agencija za zapošljavanje ili NSZ– (npr., kada nas agencija za zapošljavanje kontaktira kako bi Vas identifikovala kao potencijalnog kandidata);
 • Kroz javno dostupne onlajn izvore – (npr. sa sajta vašeg trenutnog poslodavca ili sa profesionalnih društvenih mreža kao što je to LinkedIn i slično); i
 • Putem pisane ili usmene preporuke – npr, putem preporuke bivšeg zaposlenog / poslodavca ili od lica koje ste naveli kao referentnu osobu.
 • Ukoliko ste naš klijent, izvršićemo proveru Vaših ličnih dokumenata kao i bezbednosnu proveru kao deo prihvatanja saradnje, uključujući i provere koje se odnose na pranje novca, konflikte, ugled i finansijske provere, kao i ispuniti sve druge zakonske ili regulatorne zahteve kojima podležemo.

Prikaz procesa obrade

Svrha obrade:

 • U cilju odgovora na Vaše upite poslate na Kontakt stranici ili upućenih na email info@mojknjigovodja.rs ili drugi email koji je dostupan na Sajtu;
 • U cilju pružanja odgovora i saveta u vezi sa ostalim Vašim zahtevima koje nam uputite,
 • U cilju pružanja i unapređenja naših usluga;

Pravni osnov:

 • Obrada je neophodna zbog realizacije Ugovora zaključenog radi pružanja Usluga ili zbog zaključenja takvog Ugovora sa Vama.

Svrha obrade:

 • Kako bismo Vaše veštine, iskustvo i obrazovanje uklopili sa specifičnim ulogama koje nudi naša agencija, tokom procesa zaposlenja;

Pravni osnov:

 • Obrada je u našem legitimnom interesu, imajući u vidu da je obrada podataka neophodna i ima minimalan uticaj na privatnost na podnosioca zahteva. Ukoliko želite da saznate više o načinima utvrđivanja postojanja legitimnog interesa, molimo Vas da nas kontaktirate na info@mojknjigovodja.rs.

Svrha obrade:

 • U cilju pružanja usluga našim Klijentima;

Pravni osnov:

 • Obrada je neophodna za izvršenje Ugovora prilikom pružanja naših usluga.

Svrha obrade:

 • Da vas obaveštavamo o izmenama u propisima, vestima i našoj agenciji putem našeg Newslettera.

Pravni osnov:

 • Vaša saglasnost ili naš legitimni interes.

  Naime, ukoliko ste se prijavili na naš Sajt, obaveštavaćemo Vas putem emaila sve dok ne povučete svoju saglasnost. Imate pravo da povučete saglasnost u svako doba, bez uticaja na zakonitost prikupljanja informacija koje je vršeno pre toga. Možete se odjaviti sa Newslettera u svako dobra, koristeći opciju „odjavi se” u emailu ili zahtevom za odjavu.

  Ukoliko ste zaposleni, predstavnik ili vlasnik udela kod našeg Klijenta, i prethodno ste imali korespodenciju sa KONTROL, možemo Vam slati naš Newsletter na osnovu našeg legitimnog interesa. Obaveštavamo Vas da smo izvršili procenu interesa i došli do zaključka da je obrada podataka u tom slučaju neophodna i ima minimalan uticaj na Vašu privatnost. Ukoliko želite da saznate više o načinima utvrđivanja postojanja legitimnog interesa, molimo Vas da nas kontaktirate putem Kontakt stranice.

1. ČUVANJE VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

KONTROL posvećuje pažnju zaštiti i poštovanju Vaših podataka o ličnosti. Ne delimo Vaše podatke o ličnosti sa trećim licima, osim ukoliko:

– imamo Vašu saglasnost za to,
– smo zakonom obavezani da podelimo određene informacije, u koje spadaju i Vaši lični podaci, sa npr. organima javne vlasti; u tom slučaju, nismo dužni da tražimo Vašu dodatnu saglasnost za deljenje Vaših podataka o ličnosti,
– u cilju obezbeđenja najvišeg kvaliteta naših usluga, bude poželjno da se konsultujemo sa pravnim stručnjacima ili ekspertima iz drugih oblasti.

Dodatno, KONTROL angažuje spoljne obrađivače podataka za preduzimanje pojedinih radnji obrade podataka.

KONTROL ima uspostavljene procedure i mere usmerene na detaljnu analizu, procenu i proveru svih obrađivača pre zasnivanja poslovnog odnosa sa njima. U tom smislu, prikupljamo dokumentaciju, sertifikate i reference obrađivača kako bismo bili sigurni da će obrađivač na adekvatan, odgovarajući i efikasan način sprovesti zadatak zbog kog je angažovan.

2. DELJENJE VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

Koristimo odgovarajuće administrativne, tehničke, organizacione i druge mere kako bismo obezbedili odgovarajući stepen zaštite Vaših ličnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo. Prilikom procene da li su primenjene mere adekvatne i da li je stepen zaštite odgovarajući, uzimamo u obzir prirodu podataka o ličnosti koje prikupljamo i prirodu obrade koju vršimo, rizike prilikom obrade podataka o ličnosti, troškove implementacije zaštitnih mera i druge okolnosti od značaja u konkretnom slučaju.

Pojedine zaštitne mere koje primenjujemo uključuju kontrolu pristupa, klasifikaciju informacija (i rukovanje njima), zaštitu integriteta i poverljivosti, bekap podataka, firewall tehnologiju, enkripciju podataka i druge odgovarajuće mere. Članovi našeg tima su obučeni i poseduju odgovarajuća znanja i razumeju značaj poverljivosti zaštite Vaših podataka o ličnosti.

U nastavku su navedeni obrađivači sa kojima delimo podatke o Vama:

Obrađivač: The Rocket Science Group, LLC (MailChimp)
Uloga: Email (marketinške) usluge zasnovane na Cloud tehnologiji
Sedište: Sjedinjene Američke Države

Obrađivač: Google, Inc
Uloga: Analitičke i marketinške usluge, skladištenje mejlova i dokumenata
Sedište: Sjedinjene Američke Države

Obrađivač: Facebook, Inc
Uloga: Analitičke i marketinške usluge
Sedište: Sjedinjene Američke Države

Obrađivač: SAOP doo
Uloga: Softver za knjigovodstvo Minimax
Sedište: Srbija

3. MEĐUNARODNI PRENOS

Vaši podaci o ličnosti mogu biti preneti van teritorije Republike Srbije. U tom slučaju, Vaše podatke ćemo preneti samo u:

 • države koje su obezbedile odgovarajući stepen zaštite podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti RS (na primer, države Evropskog Ekonomskog Prostora)
 • države koje ne ispunjavaju uslove pod tačkom 1., ali samo uz preduzimanje odgovarajućih zaštitnih mera u skladu sa odredbama GDPR. Na primer, ukoliko prenosimo podatke o ličnosti primaocu u Sjedinjenim Američkim Državama (što je veoma verovatno, imajući u vidu odredbe prethodnog Odeljka), prethodno ćemo osigurati da se na primaoca primenjuje EU/US Privacy Shield pravni okvir, ili da je primalac potpisnik Sporazuma o zaštiti podataka u skladu sa primenjivim standardnim ugovornim klauzulama o zaštiti podataka o ličnosti.

4. KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE PODATKE

Vaše podatke o ličnosti ne čuvamo duže od onog vremena koje je neophodno da bi se realizovala svrha zbog koje su oni prikupljeni, odnosno ne duže od vremena za koje imamo Vašu saglasnost.

Na primer, ukoliko se odjavite sa našeg Newslettera, vaši podaci će biti automatski izbrisani.

Ukoliko ste poslali prijavu za radno mesto zajedno sa motivacionim pismom ili biografijom (CV), izbrisaćemo Vaše lične podatke u roku od 24 meseca nakon što primimo vašu prijavu, osim ukoliko ne postanete jedan od članova našeg tima.

5. VAŠA PRAVA

Kao lice čije lične podatke prikupljamo, imate sledeća prava:

 • pravo da budete informisani o prikupljanju i obradi Vaših ličnih podataka,
 • pravo pristupa podacima koje smo prikupili o Vama,
 • pravo na ispravu ličnih podataka, u slučaju nepotpunosti ili netačnosti,
 • pravo na zaborav, tj. pravo da tražite da lični podaci koje imamo o Vama budu obrisani,
 • pravo na opoziv pristanka za obradu ličnih podataka, kada je pristanak osnov za obradu,
 • pravo suprotstavljanja obradi ličnih podataka,
 • pravo da uložite prigovor u pogledu obrade Vaših podataka u određenu svrhu,
 • pravo da podnesete žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, u slučaju da u roku od 30 dana od dana Vašeg zahteva za ostvarivanje prava ne dobijete odgovor, ili ne budete zadovoljni odgovorom.

Kako biste ostvarili ova prava, molimo Vas da nas kontaktirate putem podataka sa Kontakt stranice ili na info@MojKnjigovodja.rs.

6.IZMENE NAŠE POLITIKE PRIVATNOSTI

Zadržavamo pravo da ažuriramo ovu Politiku privatnosti s vremena na vreme, u cilju praćenja izmena u zakonodavstvu i tehničkih inovacija. Sve izmene stupaju na snagu momentom objavljivanja na Sajtu. Predlažemo Vam da periodično vršite uvid u našu Politiku privatnosti.

Tražićemo Vaš pristanak za sve materijalne izmene ove Politike privatnosti ako i gde to zahtevaju važeći zakoni o zaštiti podataka.

Ukoliko niste saglasni sa našom Politikom privatnosti, molimo Vas da odmah prestanete da koristite Sajt i da se odjavite sa našeg Newslettera.

7. KONTAKTIRAJTE NAS

U slučaju da želite da koristite neko od svojih prava kao lice čije lične podatke prikupljamo, ili u slučaju bilo kojih drugih pitanja vezano za našu Politiku privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na info@MojKnjigovodja.rs.

Ukoliko želite da izvršite uvid u prethodnu verziju Politike privatnosti, molimo Vas da nam pošaljete zahtev na gorenavedenu email adresu.

POLITIKA UPOTREBE KOLAČIĆA

Ova Politika upotrebe kolačića čini sastavni deo naše Politike privatnosti i Uslova korišćenja. O kolačićima, kao i o podešavanju kolačića možete više saznati u donjem tekstu. Termini napisani u ovoj Politici upotrebe kolačića imaju isto značenje kao termini definisani u Politici privatnosti ili u Uslovima korišćenja.

Šta su kolačići (cookies)?

Kolačići (eng. “cookies”) su tekstualne datoteke koje sadrže male količine informacija koje se preuzimaju na vaš kompjuter ili mobilni uređaj kada posetite veb stranicu. Kolačići se zatim vraćaju na početni sajt prilikom svake naredne posete ili na drugi sajt koji prepoznaje taj kolačić. Zahvaljujući kolačićima, sajt može da prepozna uređaj korisnika.

Koristimo kolačiće za prikupljanje podataka o korišćenju Sajta. Svrha prikupljanja podataka putem kolačića nema u cilju da identifikuje korisnike Sajta, već da poboljša sadržaj Sajta i unapredi Vaše korisničko iskustvo.

Vrste kolačića

Sajt koristi nekoliko vrsta kolačića, koji se koriste u različite svrhe:

 • Neophodni kolačići – pomažu posetiocima da koriste Sajt, omogućavajući osnovne funkcije poput navigacije kroz Sajt i pristup zaštićenim delovima Sajta. Sajt ne može ispravno funkcionisati bez ovih kolačića.
 • Statistički kolačići – pomažu nam da razumemo način na koji posetioci Sajta koriste naš Sajt tako što anonimno prikupljaju i prijavljuju podatke.
 • Marketinški kolačići – pomažu nam da vam omogućimo dobro korisničko iskustvo, prilagodimo sadržaj Sajta i omogućavaju nam da neprestano poboljšavamo Sajt.

Kako da blokirate kolačiće?

Ukoliko želite da onemogućite upotrebu kolačića, to možete koristiti podešavanja pretraživača. Naime, Većina internet pretraživača je konfigurisana da podrazumeva prihvatanje kolačića. Međutim, ukoliko želite da odbijete ili izbrišete kolačiće (ili sličnu tehnologiju), molimo Vas da pogledate odeljak za pomoć i podršku na Vašem pretraživaču za uputstva o tome kako da blokirate ili obrišete kolačiće (npr. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer i ostali). Imajte u vidu da svaki pretraživač ima različite procedure za upravljanje i konfigurisanje kolačića. Međutim, ukoliko koristite podešavanja pretraživača da blokirate sve kolačiće (uključujući i neophodne kolačiće), moguće je da nećete imati pristup svim ili određenim delovima Sajta.

Izmene naše Politike upotrebe kolačića

Ova Politika upotrebe kolačića može biti ažurirana s vremena na vreme. Ukoliko promenimo bilo šta od značaja u vezi sa ovom Politikom upotrebe kolačića, obavestićemo vas putem iskačućeg (pop-up) prozora na Sajtu u razumnom roku, pre i nakon izmene.

MojKnjigovođa.rs koristi kolačiće kako bi pružio najbolje iskustvo svakom korisniku naših internet stranica. Nastavkom korišćenja našeg web sajta, slažete se sa upotrebom kolačića (Cookies). Više informacija ovde.

MojKnjigovođa.rs koristi kolačiće kako bi pružio najbolje iskustvo svakom korisniku naših internet stranica. Nastavkom korišćenja našeg web sajta, slažete se sa upotrebom kolačića (Cookies). Više informacija ovde.