APR – Registar finansijskog lizinga

Registar finansijskog lizinga Vođenje Registra finansijskog lizinga povereno je Agenciji za privredne registre koja je osnovana Zakonom o Agenciji za privredne registre („Sl. Glasnik RS“, br. 55/04, 111/09). REGISTAR FINANSIJSKOG LIZINGA je jedinstvena centralizovana elektronska baza podataka u koju se upisuju podaci o ugovoru o finansijskom lizingu, izmene i dopune tih podataka, zabeležbe sporova koji …

Pročitajte više

APR – Finansijski lizing

Uputstvo za pretraživanje podataka sadržanih u Registru finansijskog lizinga Pretraživanje podataka koji su upisani u Registar finansijskog lizinga vrši se prema četiri osnovna kriterijuma, i to: primaocu lizinga broju pod kojim je ugovor o finansijskom lizingu zaveden kod davaoca lizinga predmetu finansijskog lizinga broju pod kojim je zahtev za upis ugovora o finansijskom lizingu zaveden …

Pročitajte više

APR – Registar finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu

Od 2010. godine poslovi prijema, kontrole, registracije, obrade i objavljivanja finansijskih izveštaja, kao i poslovi boniteta, na osnovu ovlašćenja definisanih Zakonom o računovodstvu i reviziji, obavljaju se u Agenciji za privredne registre u kojoj je uspostavljen Registar finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika.  Registar finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih …

Pročitajte više

MojKnjigovođa.rs koristi kolačiće kako bi pružio najbolje iskustvo svakom korisniku naših internet stranica. Nastavkom korišćenja našeg web sajta, slažete se sa upotrebom kolačića (Cookies). Više informacija ovde.

MojKnjigovođa.rs koristi kolačiće kako bi pružio najbolje iskustvo svakom korisniku naših internet stranica. Nastavkom korišćenja našeg web sajta, slažete se sa upotrebom kolačića (Cookies). Više informacija ovde.