APR – Finansijski lizing

Uputstvo za pretraživanje podataka sadržanih u Registru finansijskog lizinga

Pretraživanje podataka koji su upisani u Registar finansijskog lizinga vrši se prema četiri osnovna kriterijuma, i to:

  1. primaocu lizinga
  2. broju pod kojim je ugovor o finansijskom lizingu zaveden kod davaoca lizinga
  3. predmetu finansijskog lizinga
  4. broju pod kojim je zahtev za upis ugovora o finansijskom lizingu zaveden u Registru finansijskog lizinga (Fl.br).

Pretraživanje po primaocu lizinga

Ako se pretraživanje vrši prema primaocu lizinga, u zavisnosti od toga da li je u pitanju fizičko ili pravno lice, kriterijumi za pretraživanje su različiti:

– za fizičko lice, unose se podaci o imenu i prezimenu i/ili matičnom broju
– za domaće pravno lice unose se podaci o poslovnom imenu i/ili matičnom broju
– za strano pravno lice unose se podaci o poslovnom imenu i/ili oznaka pod kojom se vodi u stranom registru privrednih subjekata.

Pretraživanje po broju pod kojim je ugovor o finansijskom lizingu zaveden kod davaoca lizinga

Ako se pretraživanje vrši po ovom kriterijumu, potrebno je uneti naziv davaoca lizinga, izborom odgovarajuće lizing kuće sa ponuđene liste i broj pod kojim je konkretan ugovor zaveden kod davaoca lizinga. Kriterijume je potrebno uneti kumulativno.

Pretraživanje po predmetu finansijskog lizinga

Ako se pretraživanje vrši prema predmetu finansijskog lizinga kriterijumi za pretragu zavise od vrste predmeta.

Za predmet finansijskog lizinga koji ima registracioni broj, kriterijumi za pretraživanje su:

– registarska oznaka/broj
– broj šasije (ukoliko postoji)
– broj motora.

Kriterijume je moguće navesti pojedinačno ili kumulativno.

Za mašinu ili opremu kriterijum za pretraživanje je proizvodna oznaka ili serijski broj.

Za umetnički predmet ili dragocenost, kriterijumi su:

– vrsta/naziv
– autor/proizvođač.

Kriterijume za pretraživanje je moguće navesti pojedinačno ili kumulativno.

Za nepokretne stvari – zemljišta i objekte kriterijumi pretrage su:

– broj katastarske parcele
– opština
– mesto
– katastarska opština
– ulica
– kućni broj.

Pretraživanje prema Fl. broju

Kada se pretraživanje vrši prema Fl.broju, potrebno je uneti broj koji je dodeljen od strane Agencije za privredne registre (tzv. Fl.br). Ovde se unosi samo format hhhh/hh, bez dodatka –h.

NAPOMENA: Kada se vrši pretraživanje podataka, pored pretraživanja prema predmetu finansijskog lizinga, poželjno je izvršiti i pretraživanje po primaocu lizinga. Treba imati u vidu da su neke pokretne stvari koje su predmet upisa u Registar unete u okviru zbira pokretnih stvari koje su bliže opisane u dokumentaciji koja je podneta uz zahtev za upis (na primer specifikacija), tako da u bazu podataka nisu uneti podaci za svaku od pokretnih stvari pojedinačno.

Pomenuta dokumentacija na osnovu koje je izvršen upis nalazi se u Agenciji za privredne registre i svako zainteresovano lice može u nju izvršiti uvid i proveriti da li je konkretna pokretna stvar predmet ugovora o finansijskom lizingu.

MojKnjigovođa.rs koristi kolačiće kako bi pružio najbolje iskustvo svakom korisniku naših internet stranica. Nastavkom korišćenja našeg web sajta, slažete se sa upotrebom kolačića (Cookies). Više informacija ovde.

MojKnjigovođa.rs koristi kolačiće kako bi pružio najbolje iskustvo svakom korisniku naših internet stranica. Nastavkom korišćenja našeg web sajta, slažete se sa upotrebom kolačića (Cookies). Više informacija ovde.