Katalog organa javne vlasti u Srbiji

Katalog organa javne vlasti sadrži podatke o državnim i drugim organima i organizacijama, koji, u smislu člana 3. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (“Sl.glasnik RS” br.120/04 i 54/07) predstavljaju organe javne vlasti na koje se ovaj zakon primenjuje.
U kategoriju organe javne vlasti, u smislu ovog zakona, spadaju:

1) državni organi, organi teritorijalne autonomije, organi lokalne samouprave, organizacije kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja (državni organ u širem smislu);

2) pravna lica koja osniva ili finansira u celini, odnosno u pretežnom delu neki od državnih organa

Katalog možete preuzeti ovde

Republički organi:
* Najviši republički organi (u smislu čl. 22. st. 2. zakona)
* Samostalni republički organi i nezavisna tela
* Ministarstva
* Republičke agencije, zavodi i druge organizacije
* Javna preduzeća i druga pravna lica sa većinskim državnim kapitalom ili sa javnim ovlašćenjima

Pravosudni organi:
* Privredni sudovi
* Upravni sud
* Apelacioni sudovi opšte nadležnosti
* Viši sudovi opšte nadležnosti
* Osnovni sudovi
* Prekršajni sudovi
* Apelaciona tužilaštva
* Viša javna tužilaštva
* Tužilaštvo za organizovani kriminal
* Osnovna tužilaštva

Pokrajinski organi:
* Organi i organizacije AP Vojvodine
* Javna preduzeća, ustanove i druge javne službe AP Vojvodine

Organi vlasti gradova:
* Grad Beograd
* Grad Novi Sad

Upravni okruzi Republike:
* Upravni okruzi

MojKnjigovođa.rs koristi kolačiće kako bi pružio najbolje iskustvo svakom korisniku naših internet stranica. Nastavkom korišćenja našeg web sajta, slažete se sa upotrebom kolačića (Cookies). Više informacija ovde.

MojKnjigovođa.rs koristi kolačiće kako bi pružio najbolje iskustvo svakom korisniku naših internet stranica. Nastavkom korišćenja našeg web sajta, slažete se sa upotrebom kolačića (Cookies). Više informacija ovde.