Izvori finansiranja

Fond za razvoj Republike Srbije je osnovan sa sledećim ciljevima: podsticanje privrednog razvoja, podsticanje ravnomernog regionalnig razvoja, unapređenje konkurentnosti domaće privrede, podsticanje razvoja proizvodnog zanatstva i uslužnih delatnosti, podsticanje zapošljavanja i podsticanje razvoja tržišta kapitala.

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA) svojim aktivnostima pomaže srpskim preduzećima da izvezu svoje proizvode i usluge i postanu konkurentniji na stranim tržištima. U cilju povećanja konkuretnosti kako domaćih preduzeća, tako i Srbije, organizuju nastup srpskih preduzeća na najprestižnijim međunarodnim sajmovima i pomažu u uspostavljanju poslovnih kontakata i upoznavanju sa aktuelnim trendovima u različitim industrijama.

Pružaju i finansijsku pomoć domaćim preduzećima za realizovanje marketinških aktivnosti usmerenih ka stranim tržištima, uvođenje sistema kvaliteta i opšte unapređenje njihove konkurentnosti. Organizovanjem seminara, treninga, kurseva, pomažu domaćim izvoznim preduzećima da napreduju kako bi na najbolji način iskoristila poslovne šanse na stranim tržištima i ostvarila maksimalne rezultate.

Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a. d. – AOFI obavlja poslove finansiranja i osiguranja čiji su komitenti izvozno orijentisana preduzeća. Agencija pruža dve vrste usluga izvoznim preduzećima: osiguranje izvoza od komercijalnih rizika i kratkoročno kreditiranje izvoznih poslova, direktno i/ili preko poslovne banke kroz poslove sufinansiranja i refinansiranja.

Poslovni inkubator (Business Incubator NS) – je institucija koja ima za cilj da kompanijama koje započinu sa poslovanjem pomogne u inkubaciji. Inkubacija je proces koji ima za zadatak da ubraza uspešan razvoj “start-up” kompanija tako što će preduzetnicima da obezbedi neophodne resurse i usluge.

Fondovi AP Vojvodine:

Garancijski fond AP Vojvodine je osnovan sa zadatkom da olakša pristup finansijskom tržištu i obezbedi povoljnije uslove kreditiranja od onih koje nude banke. Ovaj zadatak Fond realizuje kroz svoju osnovnu delatnost, izdavanje garancija bankama kao sredstva obezbeđenja urednog vraćanja bankarskih kredita.

Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine (Fond za kapitalna ulaganja AP Vojvodine) ima za cilj ulaganje u programe i projekte od kapitalnog značaja za AP Vojvodinu kao zaloga daljeg i snažnijeg ekonomskog, privrednog, kulturnog i političkog razvoja AP Vojvodine u globalnoj orijentaciji Izvršnog veća Vojvodine ka evropskim integracijama Vojvodine i države Srbije.

Fond za razvoj AP Vojvodine je osnovan sa sledećim ciljevima: razvoja poljoprivrede i prehrambeno prerađivačke industrije, razvoj preduzetništva malih i srednjih preduzeća, povećanje zaposlenosti,  rešavanje problema radno angažovanih lica koji su u procesu tranzicije ostali bez posla, povećanje izvoza, supstitucija uvoza, povećanje stepena inovativnosti, štednja energije kroz pronalaženje alternativnih rešenja, uvodjenje menadžment sistema kvaliteta, zaštite životne sredine i ravnomernog regionalnog razvoja.

Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima ima sledeće ciljeve: pruža pomoć usmerenu na stambeno zbrinjavanje korisnika Fonda smeštenih u kolektivnim centrima i u podstanarskom odnosu; pruža pomoć za održivi povratak korisnika Fonda u mesto prethodnog prebivališta; predlaže nadležnim organima mere usmerene na trajnu i održivu integraciju i povratak korisnika Fonda; predlaže i podržava realizaciju programa zapošljavanja korisnika Fonda; pokreće i podržava inicijative; aktivnosti i mere usmerene na pružanje pomoći posebno ugroženim grupama korisnika Fonda (lica sa invaliditetom, socijalno ugroženih lica i dr.); inicira i podržava aktivnosti usmerene na obezbeđenje informisanosti korisnika Fonda posebno o pitanjima povratka, integracije i ostvarivanja statusnih prava;  predlaže i podržava naučnu, kulturnu i prosvetnu saradnju u povratničkim sredinama.

Aktivnosti i usluge Regionalna agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća su usmerene ka postojećim i potencijalnim preduzetnicima i malim i srednjim preduzećima u regionu Južne Bačke, kao i lokalnim organima vlasti i javnim institucijama u Regionu. Pored toga, pozitivni efekti aktivnosti Agencije se odražavaju i na ugrožene društvene slojeve, kao i na celokupan privredni prostor Vojvodine.

MojKnjigovođa.rs koristi kolačiće kako bi pružio najbolje iskustvo svakom korisniku naših internet stranica. Nastavkom korišćenja našeg web sajta, slažete se sa upotrebom kolačića (Cookies). Više informacija ovde.

MojKnjigovođa.rs koristi kolačiće kako bi pružio najbolje iskustvo svakom korisniku naših internet stranica. Nastavkom korišćenja našeg web sajta, slažete se sa upotrebom kolačića (Cookies). Više informacija ovde.