APR – Registar privrednih subjekata – Privredna društva

Registar privrednih subjekata-privredna društva počeo je sa radom 4. januara 2005. godine, čime se sa registracije privrednih subjekata u sudskom postupku prešlo na administrativni postupak registracije, sa ciljem ubrzanja postupka i postizanja veće efikasnosti kroz postojanje jedinstvenog, elektronskog sistema registrovanja podataka, koji su od značaja za privredne subjekte i koji su neophodni u svakodnevnom pravnom i poslovnom prometu.

Predmet registracije

Obavezni podaci:

– poslovno ime
– sedište
– datum i vreme osnivanja
– datum i vreme promena
– matični broj dodeljen od strane Republičkog zavoda za statistiku koji je istovremeno i broj pod kojim se privredni subjekt vodi u Registru
– poresko-identifikacioni broj (PIB)
– pravna forma
– šifra i opis pretežne delatnosti
– brojevi računa u bankama
– poslovno ime, pravna forma, sedište i matični broj osnivača, ako je osnivač pravno lice, odnosno ime i matični broj osnivača ako je osnivač fizičko lice
– ime i matični broj direktora i/ili članova upravnog odbora
– ime i matični broj zastupnika i granice njegovih ovlašćenja
– upisan, uplaćen i unet kapital privrednog subjekta
– podaci o likvidaciji i stečaju privrednog subjekta
– zabeležbe podataka od značaja za pravni promet privrednog subjekta
– podaci o nazivima rezervisanim u skladu sa zakonom
– godišnji finansijski izveštaji privrednog subjekta, sastavljeni u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstveno poslovanje.

Fakultativni podaci u Registru:

– skraćeno poslovno ime
– poslovno ime na stranom jeziku
– skraćeno poslovno ime na stranom jeziku
– vreme trajanja, ako je privredni subjekt osnovan na određeno vreme
– ime i matični broj prokuriste
– ime i matični broj ostalih zastupnika i granice njihovih ovlašćenja
– podaci o ogranku privrednog subjekta
– broj telefona i telefaksa privrednog subjekta
– elektronska adresa privrednog subjekta
– adresa Internet strane.

MojKnjigovođa.rs koristi kolačiće kako bi pružio najbolje iskustvo svakom korisniku naših internet stranica. Nastavkom korišćenja našeg web sajta, slažete se sa upotrebom kolačića (Cookies). Više informacija ovde.

MojKnjigovođa.rs koristi kolačiće kako bi pružio najbolje iskustvo svakom korisniku naših internet stranica. Nastavkom korišćenja našeg web sajta, slažete se sa upotrebom kolačića (Cookies). Više informacija ovde.