APR – Registar privrednih subjekata – Preduzetnici

Od 1. januara 2006. godine, u okviru Registra privrednih subjekata registruju se i preduzetnici.

PREDUZETNIK je fizičko lice koje je registrovano i koje radi sticanja dobiti u vidu zanimanja obavlja sve zakonom dozvoljene delatnosti, uključujući umetničke i stare zanate i poslove domaće radinosti.

Umetnički i stari zanati i poslovi domaće radinosti jesu, naročito: filigranska delatnost, opančarska, grnčarska, kao i izrada predmeta koji imaju estetsko obeležje narodnog stvaralaštva. Ministar nadležan za poslove privrede bliže određuje poslove, koji se u smislu ovog zakona, smatra umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti. Umetnički, stari zanati i poslovi domaće radinosti su delatnosti koje se isključivo registruju u pravnoj formi preduzetnik.

Preduzetnik se registruje u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

Fizičko lice koje odluči da registruje obavljanje delatnosti u pravnoj formi preduzetnik smatra se privrednim subjektom.

Fizičko lice upisano u posebni registar, koje u vidu zanimanja obavlja delatnost slobodne profesije uređenu posebnim propisima, smatra se preduzetnikom u smislu ovog zakona ako je tim propisima to određeno.

Individualni poljoprivrednik nije preduzetnik u smislu ovog zakona, osim ako posebnim zakonom nije drukčije uređeno.

Prilikom registracije, preduzetnik se opredeljuje za jednu, pretežnu delatnost, koju će registrovati u Agenciji, ali ga to ne sprečava da obavljati i druge, zakonom dozvoljene delatnosti.

MojKnjigovođa.rs koristi kolačiće kako bi pružio najbolje iskustvo svakom korisniku naših internet stranica. Nastavkom korišćenja našeg web sajta, slažete se sa upotrebom kolačića (Cookies). Više informacija ovde.

MojKnjigovođa.rs koristi kolačiće kako bi pružio najbolje iskustvo svakom korisniku naših internet stranica. Nastavkom korišćenja našeg web sajta, slažete se sa upotrebom kolačića (Cookies). Više informacija ovde.