Obrasci – Šank lista – List dnevnog prometa ugostitelja – Obrazac DPU

Ovde možete besplatno preuzeti obrasce sa formulama u xlsx formatu. Obrasce je moguće prilagoditi specifičnim potrebama ili ubaciti logo firme (restoran, bar, kafana, kafić, poslastičarnica i slično).

U Obrascima sa formulama popuniti kolonu 5, 6, 8 i 10, a kolone 7, 9, 11 i 13 (žute) se automatski popunjavaju.

U nastavku Vam dajemo izvod iz propisa koji regulišu vođenje Obrasca DPU.

Pravilnik o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva (“Službeni glasnik RS” br. 140/04)

2.5.Sastavljanje evidencije DPU – List dnevnog prometa ugostitelja

Član 9.

Evidenciju DPU – List dnevnog prometa ugostitelja, vode preduzetnici koji obavljaju ugostiteljsku delatnost.

Preduzetnici – obveznici PDV obračunavaju PDV na usluge konzumiranja jela i pića na licu mesta, po propisanoj stopi.

Obrazac DPU popunjava se najkasnije pre početka rada, narednog dana za prethodni dan.

U obrazac DPU, podaci se unose na sledeći način:

1) u kolonu 1 – redni broj;
2) u kolonu 2 – naziv jela i pića ;
3) u kolonu 3 – propisana stopa PDV na usluge konzumiranja jela i pića na licu mesta;
4) u kolonu 4 – jedinica mere (litar, kilogram, flaša, čaša, porcija, komad i dr.);
5) u kolonu 5 – stanje zaliha jela i pića iz prethodnog radnog dana;
6) u kolonu 6 – nabavljene količine jela i pića u toku dana;
7) u kolonu 7 – zbir iznosa iz kol. 5 i 6;
8) u kolonu 8 – unose se zalihe jela i pića na kraju radnog dana, koje se utvrđuju popisom;
9) u kolonu 9 – utrošene količine jela i pića kao razlika iznosa iz kol. 7 i 8;
10) u kolonu 10 – prodajna cena robe po jedinici mere sa PDV na usluge konzumiranja jela i pića na licu mesta;
11) u kol. 11 i 12 – ostvareni promet od usluga konzumiranja pića odnosno jela na licu mesta;
13) u kolonu 13 – prodajna vrednost nabavljenih količina jela i pića sa PDV na usluge konzumiranja jela i pića na licu mesta, koja se dobija množenjem iznosa iz kolone 6 sa iznosom iz kolone 10.

U gornjem desnom uglu obrasca evidencije DPU upisuje se redni broj pod kojim je izvršeno knjiženje u poslovnoj knjizi PK-1.

Za otvaranje obrazaca u xlsx formatu preporučujemo srpske ili engleske jezičke verzije besplatnih programa OpenOffice.org ili LibreOffice. Naravno obrasce možete otvoriti i sa Microsoft Office paketom odnosno Microsoft Excel-om.

MojKnjigovođa.rs koristi kolačiće kako bi pružio najbolje iskustvo svakom korisniku naših internet stranica. Nastavkom korišćenja našeg web sajta, slažete se sa upotrebom kolačića (Cookies). Više informacija ovde.

MojKnjigovođa.rs koristi kolačiće kako bi pružio najbolje iskustvo svakom korisniku naših internet stranica. Nastavkom korišćenja našeg web sajta, slažete se sa upotrebom kolačića (Cookies). Više informacija ovde.