Novi Sad – važni telefoni

HITNE SLUŽBE:

Policija – 192
Vatrogasci – 193
Hitna pomoć – 194
Tačno vreme – 195
Vojna hitna pomoć – 1976
Vojna policija – 19860
AMSS pomoć na putu – 1987


PTT SLUŽBE:

Predaja telegrama telefonom – 196
Prijava telefonskih smetnji – 19771
Centar za obaveštavanje – 985
Brojevi telefona – 11811
Služba buđenja – 19811
Razna obaveštenja – 19812
Razna sportska obaveštenja – 9814
Prijava međunarodnih razgovora – 19011
Ekspresna pošta (EMS) – 9809


SAOBRAĆAJ:

Autobuska stanica – međumesna 021 6444021
Autobuska stanica – međumesna nova 021 4889777
Autobuska stanica – prigradska 021 6527399
JGSP Novi Sad – dispečer 021 4896687
Železnička stanica – 021 6443200
AMSJ 987


GRADSKE SLUŽBE:

Gradska kuća – 021 420066
Skupština grada – 021 420299
Toplana – prijava kvara – 021 6612900
Vodovod – prijava kvara – 021 442413
Kanalizacija – prijava kvara – 021 442145
Elektrovojvodina – prijava kvara – 021 421066
Elektrovojvodina – reklamacije – 021 521189
JKP Novi Sad-Gas – 021 6413900
JKP Novi Sad-Gas – reklamacije – 021 6413135
JP Stan – prijava kvara u stanu – 021 520866
JKP Čistoća – 021 443611
Parking servis – pauk – 021 4724140


MUP – POLICIJSKA UPRAVA NOVI SAD:

 • Policijska uprava Novi Sad
  Pap Pavla 46,
  021 488 5000
 • Policijska uprava, Šalter sala za građane
  (prijava, odjava, registracija vozila, registracije oružja, itd)
  Bulevar kralja Petra I broj 1
  021 4884000
 • Nova šalter sala MUP-a ,
  Bulevar Oslobođenja 143, kod Mosta slobode
  (podnošenje zahteva i izdavanje novih pasoša i ličnih karata)
  021 4885398
 • Policijska ispostava Stari grad
  Radnička 32
  021 451125, 021 4885330, 021 4885331
 • Policijska ispostava Detelinara
  Rumenačka 159
  021 512226, 021 4885328, 021 4885348
 • Policijska ispostava Petrovaradin
  Jože Vlahovića 2
  021 432777
 • Policijska ispostava Klisa
  Čenejska 52
  021 419037
 • Policijska ispostava Liman
  Miše Dimitrijevića 74
  021 466722
 • Policijska ispostava Futog
  Vuka Karadžića 2
  021 895755
 • Policijska ispostava stalnog dežurstva i intervencija
  Bulevar Kralja Petra I 11
  92
 • Policijska ispostava za obezbeđenje
  Pavla Papa 46
  021 4885115
 • Policijska ispostava za bezbednost na železnici
  Bulevar Jaše Tomića 4
  021 425009
 • Saobraćajna policijska ispostava „Istok“
  Šajkaška 34
  021 4891434
 • Saobraćajna policijska ispostava „Zapad“
  Šajkaška 34
  021 4891433
 • Saobraćajna policijska ispostava za put M-22
  Šajkaška 34a
  021 4891300

ZDRAVSTVENE USTANOVE:

 • Klinički centar Vojvodine – 021 6612022
 • Dečija bolnica – 021 4840444
 • Klinika za ginekologiju i akušerstvo – Betanija – 021 4899222
 • Noćno dežurstvo za decu – 021 6421812
 • Institut za srce – Sremska Kamenica – 021 4805100
 • Patronažna služba za porodilje – 021 6617711
 • Zubna ambulanta (noćno dežurstvo) – 021 6529067
 • Dom zdravlja – Zmaj Ognjena Vuka – 021 6420211
  Dom zdravlja – Bul. cara Lazara – 021 6467099
 • Zavod za transfuziju krvi – 021 6611024
 • Higijenski zavod – 021 422255

DOM ZDRAVLJA “NOVI SAD”
Novi Sad, Bul. cara Lazara 75
021 466298, 021 466299

APOTEKARSKA USTANOVA “NOVI SAD”
Novi Sad, Stevana Hladnog 1
021 401989

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA
Novi Sad, Futoška 121
021 6624150, 021 6613996, 021 6614277

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA
Novi Sad, Sime Milutinovića 6
021 450016, 021 454888, 021 454847

SPECIJALNA BOLNICA ZA REUMATSKE BOLESTI NOVI SAD
Novi Sad, Futoška 68
021 547133, 021 547954

DISPANZER ZA SAOBRAĆAJNU MEDICINU “SIGNAL”
Novi Sad, Trg carice Milice 10
021 422699

INSTITUT ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA
Novi Sad, Futoška 121
021 422255, 021 4897800

ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI
Novi Sad, Hajduk Veljkova 9/a
021 421669, 021 424779

PASTEROV ZAVOD NOVI SAD
Novi Sad, Hajduk Veljkova 1-9
021 611003, 021 420528

INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE
Novi Sad, Hajduk Veljkova 10
021 4880444, 021 524132, 021 452487

KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU
Novi Sad, Hajduk Veljkova 12
021 6612222

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE
Novi Sad, Hajduk Veljkova 1-9
021 4843484

INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI
Sremska Kamenica, Institutski put 4
021 4805700

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU
Sremska Kamenica, Institutski put 4
021 4805500

INSTITUT ZA PLUĆNE BOLESTI
Sremska Kamenica, Institutski put 4
021 4805100, 021 4805101, 021 48051002

MEDICINSKI FAKULTET
Novi Sad, Hajduk Veljkova 1-9
021 420677, 021 420678

VOJNO MEDICINSKI CENTAR NOVI SAD
Petrovaradin, Trg Vladike Nikolaja 5
021 431059, 021 611277

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NOVI SAD
Novi Sad, Futoška 121
021 6613998, 6614-277

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA NOVI SAD
Novi Sad, Dr Sime Milutinovića 6
021 450016, 021 454888, 021 454847

ZAVOD ZA REUMATIZAM – NOVI SAD
Novi Sad, Futoška 68
021 547133, 021 547132, 021 547131

ORGANIZACIONI DEO ZAVODA SA SEDIŠTEM U NOVOM SADU
Trg Carice Milice br. 10
021 422699

Ambulanta “Ranžirna”
Kornelija Stankovića bb
021 422699/193

Ambulanta “Heroj Pinki”
Beogradski kej br. 51
021 421177

Ambulanta “PTT”
Narodnih heroja br. 2
021 420665

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE VOJVODINE
Novi Sad, Futoška br. 121
021 422255, 021 622784

ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NOVI SAD
Hajduk Veljkova 9/a
021 611024, 021 424799

PASTEROV ZAVOD NOVI SAD
Novi Sad, Hajduk Veljkova br. 1
021 611003, 021 420528

KLINIKA ZA DEČJE BOLESTI
Novi Sad, Hajduk Veljkova br. 10
021 425200

KLINIKA ZA DEČJU HIRURGIJU
Novi Sad, Hajduk Veljkova br. 10
021 425200

KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU NOVI SAD
Novi Sad, Hajduk Veljkova 12
021 612222, 021 526120

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE čine sledeće zdravstvene institucije:

Institut za hirurgiju
Odeljenje za urgentnu hirurgiju
021 612022, lok. 3304

Institut za interne bolesti
021 612022, lok. 3406

Institut za neurologiju
021 612022, lok. 5681

Institut za psihijatriju
021 612022, lok. 3257

Institut za radiologiju
021 612022, lok. 3132

Institut za laboratorijsku medicinu
021 612022, lok. 3170

Institut za patologiju i histologiju
021 612022, lok. 3313

Institut za sudsku medicinu
021 612022, lok. 3356

Klinika za očne bolesti
021 612022, lok. 3192

Klinika za bolesti uha, grla i nosa
021 612022, lok. 3229, 3140

Klinika za kožno-venerične bolesti
021 612022, lok. 3291

Klinika za ginekologiju i akušerstvo
021 420811, lok. 138

Klinika za medicinsku rehabilitaciju
021 612-022

Klinika za infektivne bolesti
021 612022, lok. 3300

Poliklinika
021 612022, lok. 5586

INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI SREMSKA KAMENICA
Sremska Kamenica, Institutski put br. 4
021 612682
021 615711
Dežurna služba: 021 615 711, lok. 293

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU SREMSKA KAMENICA:
* deo Glavnog objekta koji je zajednički za tri Instituta 021 615711
* Objekat magnetne rezonance 021 622803
* Prijemna internistička ambulanta radi pre podne 021 615711/412
* Klinika za operativnu onkologiju 021 615711/396

INSTITUT ZA PLUĆNE BOLESTI SREMSKA KAMENICA:
* Objekt INSTITUTA 021 615711
* Objekt DISPANZERA – Poliklinička služba, Novi Sad, Majevička br. 2a, 021 521345
* Ambulanta 021 615711, lok. 295.


SPISAK APOTEKA APOTEKARSKE USTANOVE:

Noćno dežurstvo:

BULEVAR
Bulevar M. Pupina 7
021 420374

DR JOVAN TUCAKOV
Bul. Slobodana Jovanovića 9,
021 400969

DR MILOJE DANILOVIĆ
Narodnog fronta 72,
021 468855

23. OKTOBAR
Bul. oslobođenja 21,
021 443029

ESKULAP
Trg mladenaca 7,
021 421730

HIGIJA
Njegoševa 16,
021 420470

KLISA
Sentandrejski put 100,
021 414809

LIMAN
Narodnog fronta 10,
021 459072

PRVI MAJ
Jevrejska 40,
021 421473

SAJMIŠTE
Rumenačka 106,
021 443385

SANITAS
Futoška 52,
021 423418

ZDRAVLJE
Temerinska 2,
021 422348


POMOĆ:

Telefon za žrtve trgovine ljudima:
011-7850000

Za nestalu decu:
011-116 000

MojKnjigovođa.rs koristi kolačiće kako bi pružio najbolje iskustvo svakom korisniku naših internet stranica. Nastavkom korišćenja našeg web sajta, slažete se sa upotrebom kolačića (Cookies). Više informacija ovde.

MojKnjigovođa.rs koristi kolačiće kako bi pružio najbolje iskustvo svakom korisniku naših internet stranica. Nastavkom korišćenja našeg web sajta, slažete se sa upotrebom kolačića (Cookies). Više informacija ovde.