MOJE FAKTURE

Vesti sa Beogradske berze

 1. 06.12.2019
  Skra?eni tekst ponude za preuzimanje akcija - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
 2. 06.12.2019
  Ponuda za preuzimanje akcija - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
 3. 06.12.2019
  Nedeljni izve?taj - 06.12.2019.
 4. 06.12.2019
  Sazivanje vanredne Skup?tine akcionara - Central a.d. , Vrbas
 5. 06.12.2019
  Izve?taj sa odr?ane Skup?tine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kru?evac
 6. 06.12.2019
  Sazivanje Skup?tine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
 7. 06.12.2019
  Sazivanje Skup?tine akcionara - PP Feketi? a.d. , Sombor
 8. 06.12.2019
  Sazivanje Skup?tine akcionara - PP Mileti? a.d. , Sombor
 9. 05.12.2019
  Izve?taj sa odr?ane Skup?tine akcionara - Dunav a.d., Smederevo
 10. 05.12.2019
  Obave?tenje o isplati me?udividende u 2019.godini