MOJE FAKTURE

Ovde možete besplatno preuzeti sledeće obrasce:

Nalog za prenos - virman (xls)

Specifikacija čekova (xls)

Specifikacija čekova - zbirno za više banaka (xls)

Specifikacija isplate gotovinskih računa (xls)


Za otvaranje ovih obrazaca preporučujemo srpske ili engleske jezičke verzije besplatnih programa OpenOffice.org ili LibreOffice. Naravno obrasce možete otvoriti i sa Microsoft Office paketom odnosno Microsoft Excel-om.